Nap/RDW tellerkaarten uitleg

Er is vanaf 1 januari 2014 een nieuwe wet van kracht. Hierin is geregeld dat het registreren van tellerstanden verplicht is en het terugdraaien van tellerstanden op het adverteren daarover strafbaar is. Vanaf 1 januari 2014 beheert de RDW de database met tellerstanden. De RDW neemt de database en registratie over van Stichting Nationale Auto Pas (NAP).

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van personenauto’s en lichte bedrijfswagens (tot en met 3.500kg). Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner en wordt een betrouwbaar oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden.

In samenwerking met NAP werkt de RDW aan het verder terugdringen van fraude met tellerstanden. Bij een inkoop van een auto door ons bedrijf wordt bij een correcte tellerstand een tellerrapport afgegeven die wij bij verkoop van de auto aan de koper meegeven. Indien er geen tellerrapport wordt afgegeven gaan wij kijken of we kunnen zien wanneer en waar de fout ligt en of deze te corrigeren is. Ook is het mogelijk om een voertuigrapport van uw voertuig op te vragen, dit kan schriftelijk of via mail bij de RDW hieraan zijn wel kosten verbonden. Voor meer informatie bekijk de website van RDW.